Co je rekuperace?


Co je rekuperaceRekuperace je zpětné získávání energie. Dochází k opětovnému získávání energie z energie, která již jednou byla vyrobena. Rekuperace elektrické energie, vody, vzduchu, tepla apod. Rekuperace představuje snížení výdajů za další vstupy energií. Využívá se pro zefektivnění provozu zařízení v oblasti bydlení, v průmyslu, v dopravě, v potravinářství a jiných odvětvích.

Praktickým příkladem může být rekuperace elektrické energie při jízdě tramvaje nebo metra při brzdění, kde se vrací část energie zpět do soustavy. Při jízdě cyklisty na elektro kole z kopce dochází k opětovnému dobíjení baterie a tím prodloužení doby jízdy. Rekuperace teplé vody v pivovaru při vaření piva. Větrání velkých administrativních budov, provozů apod.

Co je rekuperace vzduchu?

Rekuperace vzduchu je často mezi lidmi známá pod názvem řízené větrání se zpětným ziskem tepla. Vzduch, který by z nemovitosti samovolně odešel např. větrání okny, je využit a slouží k předehřevu přiváděného chladnějšího čerstvého venkovního vzduchu. Technologie řízeného větrání se využívá při výstavbě nových domů, při rekonstrukci bydlení, v pracovních prostorech, kancelářích, hotelích, úřadech nebo v průmyslové výrobě.

V poslední době se u nově stavěných domů a správně provedených rekonstrukcí výrazně zvýšila vzduchotěsnost obálky jejich obvodové konstrukce. Přirozené větrání, jak je známe z minulosti, zde probíhá minimálně.

Výhody rekuperace vzduchu

1. Větrání bez nutnosti otevírat okna, tzn. nepouštět do domu, do bytu v zimě studený vzduch, v létě horký vzduch. V zimě šetříte náklady za ohřev větraného vzduchu, v létě za ochlazování interiéru. Takřka omezíte přenos hluku z venkovního prostředí do interiéru (města, doprava, apod.).

2. Filtrace vzduchu výrazně sníží přenos prachu a pylů do interiéru, přestanou Vás trápit komáři a nezvaný hmyz.

3. Větrání vždy bylo a je pozitivní pro stavbu samotnou. Dochází k vysoušení, tzn. zamezuje se vzniku vlhkosti a plísní. Při rekonstrukci bydlení, ve kterém se objevovaly potíže s vlhkostí, dochází k výraznému zlepšení.

4. Automatické a tiché větrání. Přiznejme si, že v dnešní době není možné zajistit větrání několikrát za den takovým způsobem, jak by bylo žádoucí a jak je doporučováno. Tím se stává, že jednoduše větráme málo.

Podle jakých kritérií se na rekuperaci díváme?

1. Hledisko úspory energie

2. Hledisko zachování dobrého stavu nemovitosti. Plísně ve zdivu přináší nutnost oprav a s tím souvisejících výdajů za zednické práce nebo dalším mnohdy neúčinným opatřením proti plísním.

3. Zdravotní hledisko, působení na osoby obývající byt či nemovitost.

  • Plísně a zvýšená vlhkost
  • Plísně působí zdravotní potíže, respirační onemocnění, streptokoky, stafylokoky,….
  • Zvýšená vlhkost podporuje vyšší výskyt roztočů (např. ložnice, dětské pokoje, …)
  • Nedostatečné větrání, únava, bolesti hlavy, nekvalitní spánek z vydýchaného vzduchu a nadměrného množství CO2
  • Snížení výskytu radonu, pachů, látek z úklidových prostředků, z použitých stavebních materiálů a dalších negativních látek v domácnosti
  • Snížení pylů v přiváděném čerstvém vzduchu pro děti a dospělé, kteří trpí alergiemi na pyly


Vše se vším souvisí. Jídlo jíme 3 krát denně, někdy i častěji. Vzduch však k životu potřebujeme 24 hodin denně. Je proto chybou, se na rekuperaci vzduchu dívat pouze z pohledu úspory energie za teplo, ale především jako automatizované zařízení pro vytvoření zdravého životního prostředí ve svém domě.

Cena rekuperace vzduchu

Jedním z důležitých aspektů pro rozhodnutí pořídit si větrání s rekuperací je cena větrací jednotky a souvisejících rozvodů vzduchu či ovládání. Cena rekuperace vzduchu závisí na typu zvoleného systému, na značce výrobce a doplňcích. Dále na tom, zda budeme větrat menší byt nebo celý rodinný dům. Když uvažujeme o jejím pořízení, jsme ochotní si udělat přípravné práce svépomocí a výrazně tak ušetřit za náklady na montáž? Nebo dáváme raději přednost přenechat odborné práce specialistům a rekuperace vzduchu na klíč je tím správným řešením? Je vhodné začít odesláním poptávky s požadavkem zpracování nezávislé cenové kalkulace a sdělení podmínek pro provedení montáže.

Přesun popisu kategorie nahoru