Jak funguje teplovzdušný solární kolektor? Nejčastější otázky.

2020-04-09_102648Jak solární kolektor pracuje?

Vlivem přímého slunečního záření narůstá teplota venkovního vzduchu procházejícího kolektorem. Vzduch je vháněn ventilátorem poháněným solární buňkou do nemovitosti. Je to jednoduchý, dlouhodobě účinný, přirozený a úsporný proces, který probíhá samovolně.

Kolektor pracuje s proměnlivou intenzitou v důsledku dopadajícího slunečního záření, tj. nestacionárně.
Nabídku solárních panelů naleznete ZDE.

 

Jak solární kolektor větrá?

Při nedostatečném osvitu (v nečinnosti) větrá samotným otvorem v plášti objektu. Prolínání teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím je vždy stále energeticky méně zatěžující než přímé větrání okny.

V činnosti přivádí solární kolektor venkovní vzduch s energetickým ziskem vyšší teploty do vnitřního prostoru s vytlačujícím účinkem. Odpadní vzduch je vytlačován netěsnostmi v konstrukci domu.

V porovnání pořizovací ceny je teplovzdušný kolektor nejlevnější variantou oproti jiným větracím systémům, např. větrání s rekuperací se zpětným ziskem tepla. Rekuperace vzduchu má za úkol udržet 90 % draze vyrobeného tepla v objektu, ale tepelnou energii jako kolektor přivést nedokáže.

 

Jak teplovzdušný solární kolektor odvlhčuje? 

K odvlhčování dochází změnou cirkulace vzduchu uvnitř objektu. Kolektor způsobuje vyšší intenzitu větrání. To má zásadní vliv na snížení relativní vlhkosti. Spolu s odvodem vnitřního vzduchu jsou odváděny také vodní páry. Dlouhodobým působením teplovzdušného kolektoru se současně snižuje vlhkost konstrukce zdiva.

2020-04-09_102723Kde mohu teplovzdušný solární panel použít? 

Kolektor můžete použít v rodinných domech, bytových domech, víkendových domech, chatách, skladech, garážích, dílnách, zahradních domcích, kancelářích, sportovních halách, výrobních halách apod. Nebo na každé stavbě, kde je žádoucí změnit vnitřní prostředí (např. teplotu, relativní vlhkost, intenzitu výměny vzduchu či jeho cirkulaci v uzavřeném prostoru) a přitom nevadí dlouhodobý nestacionární (proměnlivý) účinek kolektoru.

 

Kam mám kolektor umístit, když nemám žádnou vhodnou plochu s přímou orientací na jih?

Převažuje názor, že instalace kolektoru na jižní stranu přináší maximální intenzitu přímého slunečního záření. Rozhodně tak nelze paušalizovat všechna řešení. Jižní orientace je obvyklým řešením, ale ne vždy nutným. Umístění je zpravidla výsledkem technického řešení celé soustavy, tzn. kolektoru a prostředí uvnitř nemovitosti. Podstatou optimálního účinku je míra přímého slunečního záření dopadajícího v optimálním úhlu v závislosti na čase. Pro zimní období platí, že slunce stojí nízko nad horizontem a účinnost kolektoru je tak nejvyšší.

 

Mám umístit kolektor na střechu nebo na svislou obvodovou konstrukci?

Doporučujeme umístění na svislou obvodovou konstrukci. Pro přirozené fungování kolektoru je vhodné umístění do nižší úrovně nemovitosti z pohledu podstaty šíření tepla „komínovým efektem“.

Umístění kolektorů střechu s sebou přináší řadu rizik: složitý prostup střechou, vznik kondenzátu v potrubí, horší přístupnost k čištění filtru, … nemluvě o vyšší ceně za montáž.

 

Zvládnu instalaci solárního panelu sám?

Ano. Součástí kompletní dodávky je: šablona usnadňující montáž kolektoru, podrobný postup instalace a zapojení ovládacích prvků. Důležité je perfektní odizolování potrubí ve zdivu kvůli nezchlazování přiváděného vzduchu a tichého chodu zařízení. Mějte na paměti, že kolektor budete užívat celý život a bezvadné provedení montáže je velmi důležité.

Pokud na montáž nemáte odvahu, rádi Vám kolektor nainstalujeme a uvedeme jej do provozu. Pro prostup zdivem používáme jádrové vrtání. Pracujeme ohleduplně, čistě a rychle. Neváhejte nás kontaktovat ZDE.

 

Nezvýší se prašnost uvnitř objektu?

Ne. Kolektor je osazen filtrační jednotkou s uhlíkovým filtrem, který zabraňuje vniknutí mechanických a prachových částic do samotného kolektoru a dále do interiéru. Uhlíkový filtr a solární absorpční vrstva s vyšším procentem obsahu uhlíku výrazně zamezují přenos zápachu z venku (v porovnání s běžným větráním okny).

 

Jak mohu kolektor ovládat?

Pro provoz kolektoru postačuje jednoduché manuální ovládání (zapnuto/vypnuto)

 

Jaké jsou náklady spojené s provozem a nutnou údržbou?

Kolektor není závislý na elektrické energii. Ventilátor je poháněný solárním článkem. Náklady na provoz jsou takřka nulové. Případné provozní náklady vznikají pouze v případě zakoupení nové sady uhlíkových filtrů, které je v průběhu času potřeba zkontrolovat. V prvním roce postačuje v případě zanesení filtr vyfoukat, vyprat, vyklepat, později je vhodné koupit nový. Dále doporučujeme občasné odstranění nečistot z čelní plochy panelu.

 

Jakou životnost mají teplovzdušné kolektory?

Použití kvalitních materiálů předurčuje životnost cca 25 - 30 let. Rám tvoří hliníková konstrukce, přední část tvoří UV-polykarbonátová deska, uvnitř panelu je kvalitní solární absorbér, vzduch je poháněn velice tichým levitačním ventilátorem s dlouhou životností.

 

Je kolektor vhodný do izolovaných vzduchotěsných novostaveb?

Modelová řada Comfort je pro novostavby přímo určena. Jedná se o rovnotlaké zařízení. Tvoří ideálně ucelený komplet spolu s rekuperační jednotkou se zpětným ziskem tepla. Naše společnost dodává rekuperační jednotky SEVentilation, decentrální systém bez potřeby složitých vnitřních rozvodů.

 

Mohu solární kolektor používat celoročně? 

Záleží na každém jednotlivém typu stavby. Celoroční použití kolektoru je možné.

Pro mnohé aplikace je typickým právě celoroční užití, pro jiné je spíše méně pravděpodobným. Doporučujeme zodpovědné posouzení všech výchozích poměrů ve fyzikálních a technických souvislostech (např. stáří stavby).

Přesun popisu kategorie nahoru